Hãy liên lạc với chúng tôi

Nếu cần thêm thông tin, khác hàng có thể gửi email, gọi điện hoặc tới văn phòng chúng tôi.

 

Česká Regionální Energetika a.s.
(Năng Lượng Việt)

Labský palouk 495, 53009 Pardubice,
Mã số kinh doanh: 04549295, Mã số thuế: 04549295
Tài khoản ngân hàng: 2100968982/2010
Công ty được đăng ký tại Tòa án tỉnh Hradec Kralove, phần B, số 3507

Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng​

Hãy gọi cho chúng tôi vào số 222 744 014
Thời gian hoạt động: ngày làm việc từ 8h30 đến 16h30

Hãy viết cho chúng tôi

Địa chỉ email: info@nangluongviet.cz
Chúng tôi sẽ trả lời chậm nhất sau hai ngày làm việc

Hãy giúp chúng tôi làm tốt hơn

Các bạn thấy có gì đó không rõ ràng?
Các bạn không hài lòng với điều gì đó?
Các bạn nghĩ rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn?

Hãy viết cho ban lãnh đạo công ty. Ý kiến của các bạn rất quan trọng với chúng tôi. Nhờ những ý kiến đóng góp mà Năng Lượng Việt không ngừng tốt lên.

Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng

Hãy gọi cho chúng tôi vào số 222 744 014
Thời gian hoạt động: ngày làm việc từ 8h30 đến 16h30

Hãy viết cho chúng tôi

Địa chỉ email: info@nangluongviet.cz
Chúng tôi sẽ trả lời chậm nhất sau hai ngày làm việc