Về sự ra đời và triết lý của dự án Năng Lượng Việt

Hãy cùng tìm hiểu trong điều kiện nào đã ra đời dự án này, ai thành lập và tất cả những gì có thể mang đến cho cộng đồng người Việt Nam tại Cộng Hòa Séc.

Dự án Năng Lượng Việt ra đời từ lòng kính trọng của người thành lập công ty cung cấp năng lượng Česká Regionální Energetika a.s. đối với Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Chính người Việt Nam đang sinh sống tại Cộng hòa Séc là những người đầu tiên trong giai đoạn bắt đầu đại dịch Covid-19 chứng minh tinh thần đoàn kết của mình và cho thấy con người nên đối xử với nhau như thế nào trong giai đoạn khó khăn. Vì vậy dự án Năng Lượng Việt đươc ra đời để cám ơn Cộng đồng người Việt Nam đã đóng góp cho người Séc.

Lãnh đạo nhà cung cấp năng lượng đã giới thiệu dự án Năng Lượng Việt với đại diện cấp cao nhất của hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, mọi người rất phấn khởi và ủng hộ ý tưởng này. Giám đốc công ty Česká Regionální Energetika a.s. Zbyněk Zajíc và ông Nguyễn Duy Nhiên đã thống nhất một số quy định cho hoạt động dự án Năng Lượng Việt.

 

Như tên của dự án, đây là dự án cung cấp năng điện và khí đốt cho người Việt Nam đang sinh sống tại Cộng hòa Séc. Và khi giải quyết vấn đề năng lượng hoặc các việc liên quan sẽ thấy thoải mái, như ở nhà.

  • Giá mỗi 1 MWh sẽ thấp hơn ít nhất 3% so với giá của nhà cung cấp hiện tại
  • Hợp đồng có thời hạn nhiều nhất là 36 tháng
  • Các bạn không bị nhà cung cấp hiện tại phạt hoặc bị cắt giảm năng lượng
  • Cho mỗi điểm tiêu thụ Công Ty NLV ủng hộ 40 curon cho hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc
  • Với khách hàng chúng tôi đối xử có đạo đức, kính trọng, chuyên nghiệp, thành thật, đáng tin cậy và không ép buộc

Các bạn muốn trở thành khách hàng NLV?

Được là khách hàng của chúng tôi có nhiều cái lợi. Khi là khách hàng của chúng tôi, các bạn tự động được vào danh sách người tham gia trò chơi trúng thưởng có tổng giá trị 120.000 curon và cho mỗi điểm tiêu thụ Công Ty NLV ủng hộ 40 curon cho hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Các bạn hãy để so sánh giá năng lượng miễn phí và không ràng buộc để xác định bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu. Trong vòng 48 giờ bạn sẽ nhận được bản chòa giá dễ hiểu và quyết định cuối cùng là ở bạn.

Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng

Hãy gọi cho chúng tôi vào số 222 744 014
Thời gian hoạt động: ngày làm việc từ 8h30 đến 16h30

Hãy viết cho chúng tôi

Địa chỉ email: info@nangluongviet.cz
Chúng tôi sẽ trả lời chậm nhất sau hai ngày làm việc