Quý vị có muốn trả ít hơn tận 7000 Kč cho năng lượng?

Đến tận 80% người Việt sinh sống tại Cộng Hòa Séc chi trả quá nhiều cho năng lượng. Quý vị hãy thử làm bảng giá so sánh, không ràng buộc và kiểm tra xem liệu bản thân quý vị có trả nhiều không.

Cho đến ngày hôm nay đã có

0

khách hàng trong cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tiết kiệm hàng nghìn korun mỗi năm

Chúng tôi làm bảng giá dựa trên các tài liệu của quý vị và vì thế chúng tôi có thể tiết kiệm cho quý vị.

Mọi việc giải quyết thoải mái tại nhà của mình

Toàn bộ quá trình giải quyết bằng máy tính hay điện thoại. Không giấy tờ, không có cuộc hẹn.

Giá cố định

Đảm bảo giá cố định trong thời gian sử dụng.

Hãy kiểm tra sau 2 bước, quý vị có thể tiết kiệm được bao nhiêu.

Quý vị hãy điền thông tin về bản thân vào bảng ở bên dưới

Cộng tác với cộng đồng người Việt

Nhờ sự công tác giữa CRE và Hội người Viêt Nam tại CH Séc đã xuất hiện đề án Năng Lượng Việt, cung cấp điện và khí đốt giá hợp lý cho người Việt Nam đang sinh sống tại CH Séc.

Dự án được tạo ra để hỗ trợ người Việt và cũng để khi làm thủ tục năng lượng khách hàng có cảm giác thoải mái, giống như ở nhà.

Chúng tôi ủng hộ cộng đồng người Việt Nam

Cứ mỗi địa điểm sử dụng điện mới CTCP Česká regionální Energetika a.s. (Năng Lượng Việt) sẽ ủng hộ 40 curon. Số tiền ủng hộ các bạn thấy dưới đây. Vào tháng mười hai hàng năm, số tiền ủng hộ sẽ được chuyển cho đại diện cộng đồng Việt Nam cho mục đích giáo dục và mua sách vở cho học sinh.

Chúng tôi đã góp được

0

Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng

Hãy gọi cho chúng tôi vào số 222 744 014
Thời gian hoạt động: ngày làm việc từ 8h30 đến 16h30

Hãy viết cho chúng tôi

Địa chỉ email: info@nangluongviet.cz
Chúng tôi sẽ trả lời chậm nhất sau hai ngày làm việc

Bạn đã ký xong hợp đồng qua Ứng dụng của điện thoại

Tuyệt vời. Hợp đồng đã ký xong. Chúng tôi sẽ thông báo về quá trình thay đổi nhà cung cấp.